ตราประทับโซโลมอน (Seal of Solomon)


มีสิ่งหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตราประทับโซโลมอนว่าเป็นดาวห้าแฉก

มันอาจจะดูคล้ายกัน แต่ตราประทับโซโลมอนเป็นสัญลักษณ์ดาวหกแฉก (สร้างจากสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูป)

ตามตำนาน ตราประทับโซโลมอนแหวนวงหนึ่ง เป็นแหวนตราประทับ คือใช้ในการประทับตราสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล ซึ่งมักจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจบารมี  [แบบเดียวกับพระราชลัญจกร (ตราประทับพระมหากษัตริย์)] ซึ่งตามประวัติศาสตร์มักจะเป็นเจ้าผู้ครองแคว้น ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระสันตะปาปา และบรรดากษัตริย์

ตราประทับโซโลมอน เป็นแหวนตราประทับของกษัตริย์ โซโลมอนแห่งอิสราเอล โอรสของกษัตริย์เดวิด แห่งราชอาณาจักรอิสราเอล ปรากฏชื่อในคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับเฮบรู

 Then David comforted his wife Bathsheba, and went in to her and lay with her; and she gave birth to a son, and (A)he named him Solomon. Now the LORD loved him

Samuel 12:24

ในคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับเฮบรู (พันธสัญญาเดิม) เล่าว่า หลังจากที่ชาวอิสราเอล (หรือชาวยิว) ร่อนเร่ แตกแยก รวมกันไม่ติด พระเจ้าจึงส่งซาอูลมาเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล แต่ว่าซาอูลมีความประพฤติไม่ดี พระเจ้าจึงแก้ตัวด้วยการส่งเดวิด ซึ่ง ณ ขณะนั้นเป็นเด็กเลี้ยงแกะ ผู้สร้างตำนานต่อสู้กับยักษ์โกไลแอ็ธให้มาเป็นกษัตริย์แทน

อ่านถึงตอนนี้แล้วแปลกๆ มั้ย? คือทำไมพระเจ้า (เป็นถึงพระเจ้า!) ไม่รู้สันดานซาอูล? ปล่อยให้ขึ้นมาปกครองประเทศได้อย่างไร?

เดวิด เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่งอาณาจักรอิสราเอล ปรีชาสามารถเก่งกาจจนรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นเดียวกัน และสถาปนานครเยรูซาเลมขึ้นในรัชสมัยนี้ สัญลักษณ์ของกษัตริย์เดวิด เป็นรูปดวงดาวแห่งเดวิด (ซึ่งเป็นรูปดาวหกแฉก) ยังปรากฏอยู่ในธงของชาวยิวสืบต่อกันมา

แต่กษัตริย์เดวิด ก็ใช่ว่าจะดีเลิศประเสริฐยิ่งทุกสิ่งอย่าง เพราะวันหนึ่ง พระองศ์ได้เห็นบาธชีบา ขณะกำลังอาบน้ำ เกิดจิตปฏิพัทธ์จนต้องล่อลวงนาง (ก็เป็นถึงกษัตริย์ ใครจะกล้าขัดขืน) ณ เวลานั้น บาธชีบา เป็นภรรยาของยูไรอาห์ ขุนนางคนหนึ่ง พระองค์จึงหาวิธีสังหารยูไรอาห์แล้วครอบครองบาธชีบาแทน

โอรสของกษัตริย์เดวิดกับนางบาธชีบาก็คือกษัตริย์โซโลมอน ในคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับเฮบรู ระบุว่ากษัตริย์ โซโลมอนเป็นผู้สร้างวิหารแห่งแรกในเยรูซาเล็ม พระองค์เป็นที่กล่าวขานกันในเรื่องสติปัญญา บารมี อำนาจ ความมั่งคั่ง ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์มีชายา ๗๐๐ คน มีนางสนมอีก ๓๐๐ คน และยังมีความสัมพันธ์กับราชินีแห่งชีบาอีกด้วย ตามตำนานเล่าว่า ราชินีแห่งชีบาเดินทางมาเยี่ยมและได้ทดสอบสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอน  โดยมีขุมทองมหาศาลเป็นบรรณาการ (ซึ่งต่อมามีคนเอาไปเขียนเป็นนิยายเรื่อง “สมบัติพระศุลี” หรือ King Solomon’s Mines โดย เซอร์ เอซ ไรเดอร์ แฮกการ์ด) และบุตรของกษัตริย์โซโลมอนกับราชินีแห่งชีบาก็คือจักรพรรดิเมเนลิคที่หนึ่ง สถาปนาราชวงศ์โซโลโมนิค แห่งเอธิโอเปีย

อย่างไรก็ตาม นี่คือการกล่าวอ้างของผู้เขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์โซโลโมนิค เพราะในตำนานทางฝั่งเฮบรูบอกเพียงแค่ ราชินีแห่งชีบาเดินทางมาคารวะพร้อมด้วยบรรณาการเลอค่า ไม่ได้พูดถึงเรื่องโอรสของทั้งคู่เลย

(เขียนมาซะยาว…เมื่อไหร่จะเข้าเรื่องตราประทับโซโลมอน?)

สรุปว่า กษัตริย์โซโลมอนปรีชาสามารถ มีสติปัญญา บารมีล้นฟ้า มั่งคั่งร่ำรวย แต่สุดท้ายด้วยความที่มีมเหสีและนางสนมมายมาย ทำให้รับความเชื่อจากหลายศาสนา บวกกับความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองทำให้ลดความใส่ใจในพระเจ้าลงไป…

กลับมาที่ตราประทับโซโลมอน หรือ Seal of Solomon

มีตำนานเล่ากันว่า ตราประทับนี้สร้างจากส่วนตราประทับของกระบอกทองแดงที่ขังภูติชั่วร้ายไว้นานกว่า ๑,๘๐๐ ปี บาง ตราประทับนั้นจารึกพระนามที่แท้จริงของพระเจ้าไว้ ต่อมามีคนปลดปล่อยปิศาจออกจากกระบอกทองแดงนั้นโดยบังเอิญ เมื่อเป็นอิสระ ปิศาจจึงขว้างตราประทับนั้นลงไปยังมหาสมุทรเพื่อไม่ให้ใครนำมันมาใช้กักขังมันอีก แต่กระบอกนั้นโดนปลากินไป ต่อมาปลานั้นโดนชาวประมงจับได้ เมื่อพบตราประทับจึงนำไปถวายกษัตริย์โซโลมอน

นั่นแค่เรื่องหนึ่งเท่านั้น ตำนานที่มาของตราประทับโซโลมอนยังมีหลายเรื่อง

ตามตำนานบางเรื่อง อธิบายลักษณะของตราประทับนี้ว่าสร้างจากทองเหลืองและเหล็ก จารึกพระนามของพระเจ้าประดับด้วยอัญมณี 4 เม็ด แต่บางตำนานเล่าว่าตราประทับนี้เป็นรูปดวงดาวแห่งเดวิด (สามเหลี่ยมสองอันวางซ้อนกัน) อยู่ในวงกลม และในช่องว่าจะมีจุดหรือสัญลักษณ์อื่นวางแทรกอยู่

ตำนานอื่นอธิบายว่าเป็นรูปดาวห้าแฉก หรือรูปร่างอื่นก็มี

เชื่อว่า ตราประทับโซโลมอนน่าจะเป็นหกแฉก มาจากสัญลักษณ์ดาวแห่งเดวิดซึ่งทำเป็นดาวหกแฉก โดยเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกัน สามเหลี่ยมนี้มีความหมายในตัวเอง อันหนึ่งคือไฟ อันหนึ่งคือน้ำ ซึ่งสร้างโลกนี้ขึ้นมา

และถ้าดูเหรียญเงิน หรือ เครื่องหมายที่ใช้อยู่ในรัชสมัยของกษัตริย์โซโลมอน จะใช้ดาวแห่งเดวิด (๖ แฉก) เป็นหลักทั้งสิ้น

สาเหตุที่ไม่เชื่อว่าตราประทับโซโลมอนเป็นดาวห้าแฉก เพราะดาวห้าแฉกที่ปรากฏในหนังสือ คีย์ออฟโซโลมอน เป็นคนรุ่นหลังเขียนขึ้น (เพราะการกำหนดลำดับชั้นปิศาจขัดแย้งกับลำดับที่มีในสมัยโซโลมอน) โปรดอ่านเรื่อง ดาวห้าแฉก ประกอบ

เชื่อว่าตราประทับโซโลมอนนี้ ทำให้โซโลมอน สามารถบังคับภูตผีปิศาจ และพูดกับสัตว์ได้รู้เรื่อง เป็นหนึ่งในตราประทับที่ทรงอำนาจในตำนาน ขนาดที่ว่าใช้งานจอมปิศาจ แอสโมเดอุส หนึ่งในเจ็ดเจ้าชายแห่งนรก ให้สร้างวิหารโซโลมอน ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกในเยรูซาเล็มด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.