R.I.P.: Joey Ramone


โจอี ราโมน มือกีตาร์นักร้องนำวงเดอะราโมนส์ ผู้สร้างกระแสพังก์ในนิวยอร์กและไปก่อเชื้อในอังกฤษเสียชีวิตแล้ว

โจอี ราโมนหรือ เจฟฟรีย์ รอส ไฮแมน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 ที่ควีนส์ นิวยอร์ก เขาคือผู้ก่อตั้งวงพังก์ร็อก เดอะราโมนส์ วงดนตรีที่ว่ากันว่าเป็นผู้สร้างทิศทาง ทัศนคติ และรูปแบบพังก์อย่างที่ได้ยินกันอย่างทุกวันนี้

เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2001 ที่โรงพยาบาลเพรสไบเทเรียน ในนิวยอร์ก

1 ความเห็น

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.