หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน


เป็นรายชื่อหนังสือจากโครงการวิจัย คัดเลือกและแนะนำหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน ที่มีอาจารย์วิทยากร เชียงกูล ผอ.ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ ม.รังสิต เป็นหัวหน้าคณะ มีคณะกรรมการชี้ทิศทางประกอบด้วย ดร.เจตนา นาควัชระ, คำสิงห์ ศรีนอก, ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล, นิตยา มาศะวิสุทธิ์, อำพล สุวรรณธาดา โดยได้รับทุนอุดหนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ — ๔๑

ว่ากันตามตรง เราควรจะอ่านหนังสือให้มาก ไม่ใช่แค่ ๑๐๐ เล่ม ควรอ่านให้เป็นพันเล่ม หมื่นเล่ม

แต่ปริมาณการอ่านยังไม่สำคัญว่าเราอ่านอะไร

ถ้าเราไม่รู้ว่าจะอ่านอะไร หารายชื่อหนังสือที่เชื่อถือได้มาสักหนึ่งรายการ (เช่น หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน เป็นต้น) แล้วใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นก็คงจะพอกล้อมแกล้มไปได้

ข้อเสียของหนังสือในรายชื่อ หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน นี้ก็คือ หนังสือในกลุ่มนี้อนุรักษ์นิยมมาก เก่า เชย โบราณ อ่านยาก (สำหรับวัฒนธรรมแดกด่วน) หลายเล่มถ้าไม่ละเลียดให้ดีคงนอนหลับฝันร้ายเป็นระยะ

หนังสือก็เปรียบดังอาหาร บางทีเราอยากกินอาหารที่ให้สารอาหารครบถ้วน บางทีเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (ซ้ำยังเป็นโทษต่อร่างกาย) เพียงเพราะมันเป็นอาหารที่อร่อย เราเลือกที่จะกินอาหารที่อร่อยตามใจปาก สลับกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ได้

พร้อมจะอ่านรายชื่อ หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน หรือยัง?

รายชื่อหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม ที่คนไทยน่าควรอ่าน

ประเภทบันเทิงคดี (FICTION)

ก. กวีนิพนธ์และบทละคร

๑. ประชุมโคลงโลกนิติ — สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

๒. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง

๓. นิราศหนองคาย — หลวงพัฒนพงศ์ภักดี

๔. สามัคคีเภทคำฉันท์ — ชิต บุรทัต

๕. มัทนะพาธา — พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

๖. โคลงกลอนของครูเทพ — เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

๗. บทละครเรื่องพระลอ — พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

๘. ขอบฟ้าขลิบทอง — อุชเชนี

๙. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. — นายผี

๑๐.บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี

๑๑.บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ — จิตร ภูมิศักดิ์

๑๒.จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย — ทวีปวร

๑๓.กวีนิพนธ์ — อังคาร กัลยาณพงศ์

๑๔.ขอบกรุง — ราช รังรอง

๑๕.เพียงความเคลื่อนไหว — เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ข. นิยาย

๑๖. ละครแห่งชีวิต — ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์

๑๗. กามนิต — เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป

๑๘. ดำรงประเทศ — เวทางค์

๑๙. ผู้ชนะสิบทิศ — ยาขอบ

๒๐. หนึ่งในร้อย — ดอกไม้สด

๒๑. บางระจัน — ไม้ เมืองเดิม

๒๒. หญิงคนชั่ว — ก. สุรางคนางค์

๒๓. พล นิกร กิมหงวน — ป. อินทรปาลิต

๒๔. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง — สด กูรมะโรหิต

๒๕. เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี — ร.จันทพิมพะ

๒๖. เมืองนิมิตร — ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์

๒๗. แม่สายสะอื้น — อ. ไชยวรศิลป์

๒๘. พัทยา — ดาวหาง

๒๙. แผ่นดินนี้ของใคร — ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์

๓๐. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร — แย้ม ประพัฒน์ทอง

๓๑. ปีศาจ — เสนีย์ เสาวพงศ์

๓๒. สี่แผ่นดิน — ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

๓๓. ทุ่งมหาราช — มาลัย ชูพินิจ

๓๔. แลไปข้างหน้า — ศรีบูรพา

๓๕. เสเพลบอยชาวไร่ — รงค์ วงษ์สวรรค์

๓๖. จดหมายจากเมืองไทย — โบตั๋น

๓๗. เขาชื่อกานต์ — สุวรรณี สุคนธา

๓๘. สร้างชีวิต — หลวงวิจิตรวาทการ

๓๙. ตะวันตกดิน — กฤษณา อโศกสิน

๔๐. สร้อยทอง — นิมิตร ภูมิถาวร

๔๑. พิราบแดง — สุวัฒน์ วรดิลก

๔๒. ลูกอีสาน — คำพูน บุญทวี

ค. เรื่องสั้น

๔๓. นิทานเวตาล — น.ม.ส.

๔๔. จับตาย : รวมเรื่องเอก — มนัส จรรยงค์

๔๕. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน) — ป. บูรณปกรณ์

๔๖. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ

๔๗. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของถนอม มหาเปารยะ

๔๘. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ — จันตรี ศิริบุญรอด

๔๙. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ อิศรา อมันตกุล

๕๐. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ — อาจินต์ ปัญจพรรค์

๕๑. ฟ้าบ่กั้น — ลาว คำหอม

๕๒. เพื่อนเก่า — เสนอ อินทรสุขศรี

๕๓. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ — ฮิวเมอร์ริสต์

๕๔. ฉันจึงมาหาความหมาย — วิทยากร เชียงกูล

๕๕. คนบนต้นไม้ — นิคม รายวา

ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION)

ก. ประวัติศาสตร์

๕๖. ประวัติกฎหมายไทย — ร. แลงกาต์

๕๗. นิทานโบราณคดี — สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๕๘. โฉมหน้าศักดินาไทย — จิตร ภูมิศักดิ์

๕๙. กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ — เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์

๖๐. เจ้าชีวิต — พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

๖๑. ศาลไทยในอดีต — ประยุทธ สิทธิพันธ์

๖๒. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย ๒๓๕๒-๒๔๕๓ ด้านสังคม — ชัย เรืองศิลป์

๖๓. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕ — ๒๔๑๖ — ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

ข. การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์

๖๔. ทรัพยศาสตร์ — พระยาสุริยานุวัตร

๖๕. เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ — กุหลาบ สายประดิษฐ์

๖๖. ความเป็นอนิจจังของสังคม — ปรีดี พนมยงค์

๖๗. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก — เดือน บุนนาค

๖๘. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร — สนิท เจริญรัฐ

๖๙. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง — ดิเรก ชัยนาม

๗๐. สันติประชาธรรม — ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๗๑. ห้าปีปริทัศน์ — ส. ศิวรักษ์

๗๒. วันมหาปิติ” วารสาร อมธ.ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ — องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค. ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์

๗๓. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ — วิทย์ ศิวะศิริยานนท์

๗๔. ประติมากรรมไทย — ศิลป พีระศรี

๗๕. วรรณสาส์นสำนึก — สุภา ศิริมานนท์

๗๖. วิทยาวรรณกรรม — พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

๗๗. ความงามของศิลปไทย — น. ณ ปากน้ำ

๗๘. ภาษากฎหมายไทย — ธานินทร์ กรัยวิเชียร

๗๙. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี — เจตนา นาควัชระ และมล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

๘๐. แสงอรุณ ๒ — แสงอรุณ รัตกสิกร

ง. สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม

๘๑. พระราชพิธีสิบสองเดือน — พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๘๒. สาส์นสมเด็จ — สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

๘๓. ๓๐ ชาติในเชียงราย — บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

๘๔. เทียนวรรณ — สงบ สุริยินทร์

๘๕. กาเลหม่านไต — บรรจบ พันธุเมธา

๘๖. นิทานชาวไร่ — น.อ.สวัสดิ์ จันทนี

๘๗. ภารตวิทยา — กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

๘๘. ฟื้นความหลัง — พระยาอนุมานราชธน

๘๙. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ — จิตร ภูมิศักดิ์

๙๐. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร — หม่อมศรีพรหมา กฤดากร

๙๑. ๘๐ ปีในชีวิตข้าพเจ้า — กาญจนาคพันธ์

จ. ศาสนา, ปรัชญา

๙๒. พระประวัติตรัสเล่า — สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

๙๓. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน — สุชีพ ปุญญานุภาพ

๙๔. ปัญญาวิวัฒน์ — สมัคร บุราวาศ

๙๕. พุทธธรรม — พระธรรมปิฎก

๙๖. อิทัปปัจจยตา — พุทธทาสภิกขุ

ฉ. ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์

๙๗. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ — เจ้าพระยาทิพากรวงษ์

๙๘. แพทยศาสตร์สงเคราะห์ — คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ ๕

๙๙. ธรรมชาตินานาสัตว์ — บุญส่ง เลขะกุล

๑๐๐.ขบวนการแก้จน — ประยูร จรรยาวงษ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.