R.I.P.: Kelly Johnson


เคลลี จอห์นสัน หรือ เบอนาเด็ตต์ จีน จอห์นสัน  (Bernadette Jean Johnson) มือกีตาร์วงเกิร์ลสคูล วงเมทัลหญิงล้วนยุคนิวเวฟออฟบริทิชเฮฟวีเมทัล เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งหลังจากที่รักษาตัวมานานกว่าหกปี

20 มิถุนายน 1958 – 15 กรกฎาคม 2007

สิริอายุ 49 ปี

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.