R.I.P.: Ronnie James Dio


หลังจากที่มีข่าวว่า รอนนี เจมส์ ดีโอ เสียชีวิตออกมา ก็มีข่าวจากเวนดี ดีโอ ภรรยาของเขาก็ออกประกาศว่าเขายังไม่ตาย แต่ไม่ถึง 6 ชั่วโมงหลังจากที่เธอประกาศอย่างเป็นทางการ ดีโอ ก็จากเราไป

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2010 มีข่าวใน Facebook และ Twitter แพร่สะพัดว่า Dio เสียชีวิตแล้ว จน เวนดี ดีโอ ต้องออกประกาศในช่วงประมาณ ตีสอง (และโพสต์ทวิตเตอร์ในช่วงตีสามกว่า) เพื่อระงับข่าวอัปมงคลว่า “ดีโอ อาจจะป่วยหนัก แต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่”

แต่ ดีโอ ก็จากไปจริงๆ หลังจากนั้นประมาณ 5 ชั่วโมง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2010 เวลา 07:45 รอนนี เจมส์ ดีโอ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.