R.I.P. Neil Peart


เปิดปีใหม่ได้ไม่กี่วันก็ได้ข่าวเศร้าถึงการจากไปของ นีล เพิร์ต มือกลองวงรัช

คงไม่ต้องกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของนีลให้มากความ ผลงานของวงรัชเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว นีลขอลาออกจากเมื่อปีค.ศ. 2015 ตอนนั้นเขามีปัญหาบาดเจ็บเส้นเอ็นเรื้อรังและปัญหาเรื่องหัวไหล่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินออกจากวง ซึ่งก็เหมือนการยุบวงรัชไปโดยไม่มีใครต้องบอก

การเสียชีวิตครั้งนี้มาจากโรคมะเร็งที่เขาต่อสู้มาประมาณสามปีครึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเขาไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ให้คนล่วงรู้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ทางครอบครัวถึงได้เปิดเผยข่าวการจากไปของนีล ว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2020

FridayIamInRock.com ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมือกลองท่านนี้

12 กันยายน ค.ศ. 1952 – 7 มกราคม ค.ศ. 2020 สิริอายุ 67 ปี

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.