Category: Album From the 1980s

  • Anthrax: Fistful Of Metal

    Anthrax: Fistful Of Metal

    “Fistful Of Metal” เป็นอัลบั้มของ Anthrax วงดนตรีที่เป็นหนึ่งใน Big 4 ของแธรชเมทัล วางจำหน่ายครั้งแรกปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 1984