Satan

Satan เป็นใคร? หรือ เป็นอะไร? คำว่า ซาตาน มาจากภาษาเฮบรู หมายถึง “ผู้อยู่ฝ่ายตรงข้าม” หรือ “ผู้เป็นปรปักษ์” ปรากฏชื่ออยู่ในคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม Book of Job

Advertisements

Jersey Devil

ปัจจุบันเชื่อกันว่าเรื่องปิศาจแห่งเจอร์ซีน่าจะเป็นนิทานหลอกเด็กตั้งแต่สมัยผู้บุกเบิกรุ่นแรกเข้ามาตั้งรกรากในเจอร์ซีย์และเล่าต่อกันมาจนเสริมแต่งเรื่องไปใหญ่โต

Baphomet

ภายหลังเริ่มสงสัยว่าบาโฟเมตมีตัวตนอยู่จริง หรือเป็นเพียงสิ่งสมมติที่กษัตริย์ฟิลลิปที่ ๔ ใช้เป็นข้ออ้างเท่านั้น เนื่องจากไม่เคยปรากฏชื่อว่าเป็นปิศาจร้ายกาจอะไรมาก่อนหน้านั้น