Believe in something even if it means sacrificing everything

เชื่อมั่นในบางสิ่งแม้ว่ามันจะต้องสังเวยด้วยทุกสิ่ง เมื่ …

Advertisements

Aldous Huxley: Brave New World: โลกใหม่อันห้าวหาญ

แท้จริงโลกสมบูรณ์แบบควรเป็นอย่างไร? หากย้อนกลับไปอ่านหนังสือบางเล่มของวอลแตร์ดูจะปล่อยความสมบูรณ์แบบไป ให้สนใจเพียงแค่ “จงทำสวนของเราไป” ซึ่งสุดท้ายก็ใช้ชีวิตดีกว่าคนในเบรฟนิวเวิลด์ไม่มากนัก หรือถ้าเบรฟนิวเวิลด์ คือเอลโดราโด นครในฝันที่ทุกคนล้วนอยู่อย่างมีความสุข กลับไม่เพียงพอสำหรับมนุษย์ทั่วไปที่ของเพียงแค่ “ทำสวนของเราไป” ก็พอ เมื่อเปรียบเทียบกับ 1984 และ เบรฟนิวเวิลด์ แล้วความสมบูรณ์แบบเป็นเปลือกเท่านั้น โลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบแท้จริงหากมนุษย์ปราศจากเสรีภาพ

Margaret Atwood: What ‘1984’ Is Really About

มาร์กาเรตบอกว่าท่อนจบของ 1984 ไม่ใช่ฉากสุดท้ายที่แสดงว่าวินสตัน สมิธโดนล้างสมองจนไม่ต่างจากพลเมืองคนอื่น แต่ท่อนจบจริง ๆ ของ 1984 อยู่ที่ส่วนขยายความเรื่อง “ภาษาใหม่” หรือ Newspeak

Stefan Zweig: World of Yesterday

สิ่งที่เขาคิดว่ามีความหมายต่อชีวิตของเขาล้วนแล้วแต่แตกสลายไปกับสภาวะของโลกตอนนั้น รวมทั้งสุขภาพของลอตเตที่มีปัญหาจึงตัดสินใจอัตวินิตบาตกรรมพร้อมภรรยา

George Orwell: 1984

If there is hope,’ wrote Winston, ‘it lies in the proles. “ถ้ามันมียังมีความหวัง” วินสตันเขียน “มันอยู่กับชนชั้นแรงงาน” If there was hope, it MUST lie in the proles “ถ้ามันยังมีความหวังอยู่ มันต้องอยู่ในชนชนแรงงาน”

The Return of 1984

คาดกันว่าเนื้อหาว่าด้วยสภาพสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันทำให้หนังสือเล่มนี้มีคนสนใจอ่านกันมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดของโดนัลด์ ทรัมป์หลายอย่างที่ไม่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (อ้างว่าภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องหลอกลวงของประเทศจีน) การกระตุ้นความหวาดกลัวต่อต่างชาติ (ชาวมุสลิมและบรรดาผู้อพยพ) และความพยายามสร้างภาพว่าผู้นำจะปกป้องพวกเขาได้

ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกสอนวิธีคิด เล่มที่ ๑ “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”

ในชีวิตอ่านหนังสือห่วยมาหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้จำเป็นต้องเขียนถึงเพราะ ถ้าหนังสือนี้อ้างถึงฮาร์วาร์ดเพื่อความน่าเชื่อถือ ก็ควรนำเสนอความจริงเพื่อสนับสนุนเนื้อหา ถ้าหากยกเรื่องลวงมาเขียนถึงแล้วเกิดมีคนนำไปอ้างอิงอีกต่อหนึ่ง มันคือเรื่องที่แย่มากในทางวิชาการคือการเผยแพร่ความรู้แบบผิด ๆ

การต่อสู้ของข้าพเจ้า – อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

การต่อสู้ของข้าพเจ้าเปรียบเสมือนคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ของพรรคนาซี มีการประมาณว่าในสมัยเรืองอำนาจของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์น่าจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้มากกว่า ๑๒ ล้านเล่ม