Friday I Am In Rock

Welcome to my new Business blog

  • Rock and Roll Hall of Fame

    18/10/2019 by

    ถ้าดูจากที่มาที่ไปของหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรลแล้ว มันก็เหมือนการทำบัญชีรายชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้น ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าบรรดาผู้ได้รับการจารึกชื่อไม่เหมาะสม แต่ก็ยังมีศิลปินอีกมากมายที่มีคุณค่าในตัวเองไม่แพ้คนอื่น

    โฆษณา
View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.