ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อัลบั้มหินเหล็กไฟเป็นอัลบั้มตอกย้ำกระแสความนิยมในดนตรีร็อกที่พุ่งขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในปีพ.ศ. 2536 และเป็นปีทองของบริษัทอาร์เอสด้วยเช่นกัน

Trilogy Rock Concert คราวนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี แม้ผมจะรู้สึกผิดหวังบ้างเล็กน้อยที่รู้สึกอยากจะได้ยินดิโอฬารโปรเจ็คต์ ร็อกมากกว่านี้