Hi-Rock: คนพันธุ์ร็อก

คนพันธุ์ร็อก น่าจะเป็นผลงานชุดแรกในสายทางแกล็มเมทัลเต็มตัว ทั้งดนตรีและภาพลักษณ์ และเป็นงานที่ประสบความสำเร็จมากพอสมควร และความเข้มข้นทางดนตรีก็ยอดเยี่ยม ผสมกับความป็อปติดหูอย่างที่หาอัลบั้มอื่นในสายทางนี้เทียบได้ยาก

Exit mobile version