Kaleidoscope: กระชากใจ

อัลบั้ม กระชากใจ เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเยี่ยมของวงการร็อกในเมืองไทย มีจุดเด่นที่ฝีมือการบรรเลงและเรียบเรียงดนตรีสมเป็นมืออาชีพที่อยู่มานาน ทุกอย่างใส่มากลมกลืนนึกถึงความเป็นบทเพลงไม่ให้มีอะไรเด่นเกินหน้าเกินตาไป

โฆษณา