งานศิลปะของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เคยพยายามเป็นจิตรกร แต่เขาสอบเข้าเรียนที่สถาบันศิลปะกรุงเวียนนาไม่ได้ถึงสองครั้งสองครา

I Am The Law: ข้าพเจ้าคือกฎหมาย

แทนที่จะคิดว่า I am the Law ลองคิดว่า I am the eggman, I am the walrus หรือ I am a Table ดูบ้างก็ไม่เสียหาย