หมวดหมู่
Listening Diary

All That Remains: Overcome

ถ้าจะให้สรุปสั้นๆ ก็คงต้องบอกว่าออลแททรีเมนส์เริ่มสูญเสียประกายเจิดจ้าของตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย