Amon Amarth เริ่มจะหยุดนิ่งในงานชุดนี้ แต่ความหยุดนิ่งที่ว่ามันไม่ใช่การย่ำอยู่กับที่ เพียงแต่สไตล์การทำดนตรีเริ่มไม่มีอะไรให้ประหลาดใจเท่านั้นเอง

สิ่งที่เป็นจุดเด่นของคือพวกเขารักษาสมดุลระหว่างเมโลดิกกับบรูทัลเดธเอาไว้ได้เป็นอย่างดีโดยไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งถือว่าหาได้ยากยิ่ง