Beastie Boys Story ก็คือเรื่องราวของวง Beastie Boys จากปากของสองสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทั้งคู่เป็นนักเล่าที่ดีทำให้ช่วงเวลา 2 ชั่วโมงดำเนินไปอย่างไม่มีเบื่อ

อัลบั้มนี้ถือเป็นการรวมเพลงที่คุ้มค่าสมราคาชุดหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยตรงที่ว่าถ้าเป็นงานในช่วงแรก ก่อนที่เขาจะดังมันจะไม่ได้โดนรวมเข้าไว้ในนี้ด้วย

ดนตรีแร็ปของคนผิวดำกับร็อกและเมทัลของคนผิวขาวเริ่มมาผสมกันเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ (จะว่าไปมันก็มีรากมาจากแหล่งเดียวกัน) แต่อย่างน้อย อัลบั้ม License to Ill ก็ได้ทำลายกำแพงแยกว่าแร็ปเป็นดนตรีของคนผิวดำออกไปได้ และเป็นจุดเริ่มต้นการผสมผสานระหว่างร็อกและฮิปฮ็อปที่ชัดเจน