ทุกอย่างพอประกอบกันเป็นเพลง รู้สึกว่ามันแห้งแล้งราวเครื่องจักรไร้จิตวิญญาณ

นี่คือปัญหาที่ฟังแบล็ควีลไบร์ดส์ไม่ค่อยได้เอาเสียเลย