Live Aid: ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์โบฮีเมียนแรปโซดีกับความจริง

ในภาพยนตร์มีอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหลายอย่าง ซึ่งทำให้บันเทิงมากขึ้น เร้าอารมณ์มากขึ้น บางตัวละครที่ใส่เข้ามาก็ไม่มีอยู่จริง