Bon Scott

Bon Scott

Bon Scott – บอน สกอตต์ นักร้องนำวงเอซี/ดีซีเสียชีวิต เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 ในวัยเพียง 33 ปีเท่านั้น น่าเสียดาย

Scroll to top