เอาเทคนิคการเล่นมาดูโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่าใช้เทคนิคพื้น ๆ ไม่ยาก แต่พอเอามารวมกันแล้วได้อารมณ์เมทัลเร้าใจมาก