หมวดหมู่
For Your Information

Paul McCartney: Sued Sony/ATV

ที่เขายื่นฟ้อง ก็เพื่อแสดงเจตจำนงว่า เขาเป็นเจ้าของเพลง เมื่อถึงเวลาทางโซนีจะต้องคืนสิทธิ์ครอบครองให้เขา อย่าได้บิดพลิ้ว

หมวดหมู่
Loveless Cafe

ค่าตอบแทนหรือว่าน้ำใจ

เราควรมีน้ำใจแบ่งปัน หรือว่าควรเรียกค่าตอบแทน? เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ถ้ามีคนขอ “น้ำใจ” เพื่อเอาไปใช้หาผลประโยชน์ เราควรวางตัวอย่างไร?

หมวดหมู่
Loveless Cafe

จดหมายเปิดผนึกถึงแพ็ท โปปจากการ์เบจ

ทั้งในฐานะวงดนตรีและในฐานะบุคคล เราได้ให้ความช่วยเหลือและให้ใช้ดนตรีของเรา โดยไม่รับเงินค่าตอบแทน เพื่อการทำงานศิลปะร่วมกัน เห็นได้ชัดว่าเราจะพิจารณาทุกคำขอขึ้นอยู่กับเจตนาและประโยชน์ของสิ่งนั้น แต่เราจะไม่ตักเตือนหรือต่อว่าเพื่อนศิลปินที่ร้องขอต่อเราในที่สาธารณะ

หมวดหมู่
Loveless Cafe

จดหมายเปิดผนึกจากแพ็ท โปปถึงการ์เบจ

คุณคิดว่า “ผู้จัดทำเนื้อหา” ไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรบ้างก็ตาม ควรได้รับค่าตอบแทนจากผลงานที่ทำออกมาหรือไม่ หรือว่าเป็นสิทธิ์เฉพาะของนักดนตรีเท่านั้น? ถ้าผมอยากจะทำอัลบั้มดนตรี ผมจะใช้ดนตรีของคุณได้หรือไม่ถ้าผมจะให้ “เครดิตผู้จัดทำ” กับคุณ