ปีค.ศ. 2000 นี้ได้กำหนดที่เขามีสิทธิของทัณฑ์บนปล่อยตัวจากเรือนจำครั้งแรก และเขาขอใช้สิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บน โยโกะ โอโนะได้เขียนจดหมายแสดงความเห็นคัดค้านการปล่อยตัวมาร์กดังนี้