หมวดหมู่
Listening Diary

Bruce Dickinson: Tyranny of Souls

สำหรับ ไทแรนนี ออฟ โซลส์ อาจจะเป็นงานที่เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อนมากผิดปกติ เพราะถึงแม้ว่าดนตรีจะมีความหลากหลายอยู่บ้าง แต่หลายเพลงให้ความรู้สึกคล้ายไอออนเมดเดน