Pantera

วงปลายๆทศวรรษ 80s มือกีต้าร์ที่เล่นเมทัลกระเดียดไปทางแธรช ก็จะลอกแบบเจมส์ แฮ็ทฟิลด์ (James Hatfield) แห่ง Metallica และเหตุการณ์แบบนั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางๆทศวรรษ 90s เมื่อมือกีต้าร์รุ่นเยาว์พยายามเล่นริฟฟ์มหากาฬแบบไดม์แบ็ค นั่นละความยิ่งใหญ่ของ Pantera

โฆษณา