เอ็ดดี้ เวดเดอร์เล่นเพลงอิเมจิน

“สงครามมีแต่ทำร้ายคน ทำให้คนเจ็บปวดไม่ว่าระเบิดจะไปตกลงที่ฝ่ายไหน”

. “War hurts. It hurts no matter which sides the bombs are falling on.”