หมวดหมู่
Listening Diary

Angra: Hunters and Prey

มันเป็นงานรวม 8 เพลงที่มีเพลงใหม่เอี่ยมเพียง 1 เพลงเท่านั้นเอง ซึ่งเป็นเพลงที่ตกค้างมาจากการทำงานชุด รีเบิร์ธ ส่วนที่เหลือก็เป็นงานพวกอคูสติคบ้างอะไรบ้าง ก็ฟังเอาเพลิน ไม่ต้องคิดอะไรมากมายให้หนักสมอง