มันมีทั้งส่วนของ classic, rock, jazz ไปจนถึง metal ผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี อีกทั้งฝีมือการบรรเลงของแต่ละคนก็เข้าขากันในแบบยอดฝีมือที่รู้ทางกัน ทำให้บทเพลงมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง

ถ้าใครเคยได้ฟังงานแสดงสดจากสมัยทศวรรษ 70 จะเห็นได้ชัดเจนถึงเรื่องพลังที่ลดถอยไปตามอายุ แต่โดยรวม แล้วก็อยู่ในระดับมาตรฐานระดับเฉลี่ยของทางวง ไม่ถึงกับเลอเลิศพลาดไม่ได้แต่อย่างใด