จุดอ่อนของงานชุดนี้น่าจะอยู่ที่พวกเขายังมีฝีมือไม่คงเส้นคงวา ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเพิ่งจะได้นักร้องสาวมาร่วมงานในงานชุดนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่า ? ไม่มีโอกาสได้ฟังงานชุดที่แล้วของพวกเขาเสียด้วย