หมวดหมู่
Listening Diary

Angra: Secret Garden

ถ้าเทียบสมาชิกวงในแต่ละสมัยที่ผ่านมา สมาชิกยุคนี้น่าจะลงตัวและผลิตงานมาได้เข้าขากัน โดยเฉพาะเสียงร้องของฟาบิโอมีเอกลักษณ์รับมือกับเพลงของแองกราได้สบาย