Dokken

อย่างด็อกเคนในยุคแรกนี้ก็ไม่ “ลงตัว” จนฮวน ครูเซียร์ตัดสินใจออกจากวงไปร่วมงานกับแร็ตต์แทน และคนที่เข้ามาแทนก็คือเจฟฟ์ ฟิลสันกลายเป็นว่า “ลงตัว” ขึ้นมา