หมวดหมู่
Lyrics And Stories

Whiskey in the Jar

เพลง “วิสกีอินเดอะจาร์” มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น “คิลเกอรีเมาเทน” (Kilgary Mountain) “เดอะไอริชร็อบเบอร์” (The Irish Robber) มีประวัติมายาวนาน สืบค้นได้ว่าจอห์น เกย์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษได้แรงบันดาลใจจาก “วิสกีอินเดอะจาร์” ไปประพันธ์โอเปราคนยากไร้ (The Beggar’s Opera) เมื่อปี ค.ศ. 1728 ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าเพลงนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1728

หมวดหมู่
Listening Diary

From Clarksdale To Heaven: Remembering John Lee Hooker

อัลบั้มนี้เป็นงานสดุดีที่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วต้องยอมรับว่าเป็นงานที่เข้าข่ายว่าดี ไม่ใช่เพียงเพราะว่างานนี้มีนักดนตรีระดับตำนานมาร่วมแสดงความคาวระ แต่เป็นเพราะบทเพลงแต่ละเพลงผ่านการบรรเลงด้วยความเคารพและตั้งใจอย่างมีพลัง