Green Day: Oh Love

เพลงนี้ไม่มีอะไรพิเศษ พูดถึงความรักไม่สมหวังบอกตัวเองว่าพยายามต่อไปคงสมหวัง แล้วก็เหนื่อยอยากหยุด…หมุนเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด

โฆษณา

Iggy Pop: Skull Ring

ถือว่าเป็นงานที่น่าประทับใจอีกงานสำหรับคนรุ่นเก่าที่ยังทำงานได้สมศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่