The Allman Brothers Band

ไม่ว่าออลแมนบราเธอร์สแบนด์จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การสร้างสรรค์หนทางบลูส์หนัก ๆ ฉีกตัวเองไปสู่หนทางที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน พวกเขาวางรากฐานริธึมหนาแน่น