แต่ถ้าฟังเฉพาะเพลงแยกกันต่างหาก ว่ากันเฉพาะภาคดนตรีแล้ว ให้คะแนนเต็มหรือว่าเกือบเต็มทุกเพลง