Harem Scarem: Mood Swings II

อยากจะแนะนำให้คนที่ไม่เคยฟังงานชุดนี้มาก่อนซื้อต้นฉบับมาฟังดีกว่า

โฆษณา

Frost: Raise Your Fist To Metal

ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้แจ็ค ฟรอสต์ออก […]