J.S. Bach: Minuet in G major

จุดสำคัญที่น่าศึกษาสำหรับเพลงนี้คือการวางโมทีฟ (motive) หรือวลีของเพลง ลองดูใน 8 บาร์แรกของเพลงนี้ จะเห็นว่าโยฮันวางวลีของเพลงไว้ที่ 2 บาร์ และมีการย้ำวลีนี้ตลอดเวลา