KAMELOT: Epica

ก็ต้องถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้นสำหรับคาเมล็อตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยมานับจาก คาร์มา น่าปลื้มใจ