Masterplan: Novum Initium

สีสันที่ขาดหายไปทำให้อัลบั้มนี้ดูจะกร่อยไปพอสมควร ถึงเพลงส่วนใหญ่จะออกมาดีและทรงพลัง แต่รายละเอียดเล็กน้อยที่เคยสอดแทรกเข้าไว้ในเพลงเจือจางลงไปมาก แต่โดยรวมก็ยังเป็นอัลบั้มที่ดีพอสมควร

โฆษณา