Tag: Jason Everman

  • Jason Everman

    Jason Everman

    | Last Update:

    in

    Jason Everman มือเบส มือกีตาร์ ทหารอาชีพ เคยเป็นสมาชิกวง NIRVANA และ Soundgarden ก่อนที่ทั้งสองคณะจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์