White Lion: Farewell to You

“แฟร์เวลล์ทูยู” เป็นเพลงสุดท้ายจากอัลบั้ม เมนแอดแทร็กชัน ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดสุดท้ายของสิงห์เผือก – ไวต์ไลออน

Black Star Riders: The Killer Instinct

ถึงจะมีกลิ่นอายของธินลิซซีปะปนมาบ้าง แต่พวกเขาก็ยังมีสไตล์ของตัวเองไม่ได้ยึดติดกับธินลิซซีมากนัก หรืออาจจะมองในอีกแง่มุมหนึ่งว่าถ้าธินลิซซียังยืนยาวอยู่ถึงทุกวันนี้ อาจจะเล่นดนตรีไม่ต่างจากนี้ก็ได้

Megadeth: Rude Awakening

ที่ชัด ๆ เลยก็พลังความเป็นทีมดูอ่อนล้ามาก! การแสดงอยู่ในระดับมาตรฐานแต่ว่าขาดพลัง จนต้องใช้จินตนาการช่วยว่าถ้าเป็นไลน์อัป ช่วงต้นทศวรรษ 90 จะเป็นเช่นใด?