Megadeth: Symphony of Destruction

เดฟ มัสเทนใช้นิทานเรื่องนักเป่าปีแห่งฮาเมล์นเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพว่า การที่ประชาชนเลือกนักการเมืองมาสักคนเพื่อบริหารบ้านเมืองและยอมทำตามที่นักการเมืองนั้นทุกอย่าง ก็เหมือนเดินตามเสียงปีที่เป่าเรียกไปสู่หายนะ