The Doors: Come on, Buick, Light My Fire

ปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) จิม มอร์ริสันมีความคิดไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมวงเป็นครั้งแรก (ที่หลุดออกมาสู่สาธารณะ)