หมวดหมู่
Lyrics And Stories

Whiskey in the Jar

เพลง “วิสกีอินเดอะจาร์” มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน เช่น “คิลเกอรีเมาเทน” (Kilgary Mountain) “เดอะไอริชร็อบเบอร์” (The Irish Robber) มีประวัติมายาวนาน สืบค้นได้ว่าจอห์น เกย์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษได้แรงบันดาลใจจาก “วิสกีอินเดอะจาร์” ไปประพันธ์โอเปราคนยากไร้ (The Beggar’s Opera) เมื่อปี ค.ศ. 1728 ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าเพลงนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1728