Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi: Blaze Of Glory

Blaze Of Glory วางจำหน่ายครั้งแรกปี ค.ศ. 1990 ในนาม Jon Bon Jovi และเป็นผลงานเดี่ยวชุดแรกของ Jon Bon Jovi ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในฐานะคนเขียนเพลง

Scroll to top