ข้ามไปยังเนื้อหา

Posts tagged ‘Kevin DuBrow’

Quiet Riot

ความสำเร็จของไควเอ็ตไรอัตเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่...พวกเขาเพียงแต่อยู่ถูกที่ ถูกเวลา จังหวะกำลังดี แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้อีก

อ่านเพิ่ม

R.I.P.: Kevin DuBrow

ควิน ดูโบร์ว นักร้องนำวงไควเอ็ตไรอัตเสียชีวิตในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 เนื่องจากเสพยาเกินขนาด

อ่านเพิ่ม