จุดเด่นของเนอวานาอยู่อยู่ที่ตัวเคิร์ต โคเบน ซึ่งเขียนเพลงเก่ง ทำเพลงโดดเด่นมาก มีความป็อปอยู่ในตัวทำให้งานชุด เนเวอมายด์ ได้รับความนิยมได้ไม่ยาก