Lee Kerslake

ผมกลายเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากแพ้คดีแก่ชารอนและออสซี มันทำให้ผมต้องจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์ ผมต้องขายบ้านและเริ่มป่วย ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือใดใด แต่แผ่นเสียงแพลตินัมมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ผมพูดได้ว่าผมช่วยสร้างอัลบั้มนั้นขึ้นมา

โฆษณา