The Beatles and LSD

เมื่อเดอะบีตเทิลส์ลองใช้โอสถลวงจิต

โฆษณา

Summer of Love

ฤดูร้อนแห่งความรัก กลายเป็นเหตุการณ์ที่สรุปความเป็นฮิปปี้ กลิ่นกัญชาคละคลุ้ง ผู้คนอบอวลไปด้วยโอสถหลอนจิต เสรีภาพทางเพศ ความคิดสร้างสรรค์