หมวดหมู่
For Your Information

ยุคดิ่งของนิตยสาร(กระดาษ)

หนทางรอดของนิตยสาร (กระดาษ) ดนตรีคงต้องหาจุดขายที่ชัดเจนต่อไป

หมวดหมู่
For Your Information

บันเทิงคดี

จากเที่ยงวันอาทิตย์ รายการได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงที่ใช้ชื่อรายการว่าบันเทิงคดี ออกอากาศทางช่อง 5 อยู่หลายปี ก่อนย้ายไปอยู่ช่อง 11 และห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์ด้วยเหตุผลว่าไม่มีทุนทรัพย์ซื้อเวลา